ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΙΣ ΒΑΘΟΣ επεξεργασία των κειμένων της δικαστηριακής μεταρρύθμισης ανέλαβε ειδική υποεπιτροπή ακαδημαϊκών, με τη συμμετοχή τόσο του προέδρου των δικηγόρων όσο και του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης.

ΕΠΙ ΤΩ ΕΡΓΩ